Dankjewel!

Uit de resultaten van het gebruikersonderzoek waar HaBoBIB aan deelnam, blijkt dat bibliotheken nog steeds populair zijn en uitgroeien tot echte belevingscentra.