Proclaimer

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) heeft u de volgende rechten:

Recht tot inzage van je persoonsgegevens 

Recht tot verbetering van je persoonsgegevens

Recht tot wissen van je persoonsgegevens, tenzij door de wet verplicht

De toestemming van de verwerking is soms verplicht om de service te kunnen verlenen. Wanneer de verplichte toestemming ingetrokken wordt, heeft dit tot gevolg dat de dienstverlening niet meer kan verstrekt worden.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van persoonsgegevens tenzij dit door de wetgeving verplicht is. Voor meer info, kan u zich wenden tot het mailadres - contact@habobib.be
U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.