GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Links in het menu vind je linken naar de gemeentelijke en andere diensten van Haacht en Boortmeerbeek. Klik op de gemeente naar keuze en selecteer vervolgens het item waarover je info wenst.  Je vindt er niet alleen uitleg over hun activiteiten en diensten, maar ook nieuwtjes en ander belangrijk nieuws.

BOORTMEERBEEK: resultaten behoeftenonderzoek sociaal beleid

In opdracht van het OCMW Boortmeerbeek voerde het onderzoekbureau GfK Significant onderzoek naar uw noden en behoeften met betrekking tot het sociaal beleid in Boortmeerbeek. Bijna 400 personen namen deel aan het onderzoek en vulden de vragenlijst in.

Het OCMW neemt alvast volgende bemerkingen mee in de ontwikkeling van het meerjarenplan:
- wonen is een belangrijk thema
- de nood aan informatie en communicatie is overduidelijk
- de doelgerichtheid op financieel zwakkeren kan versterkt worden
- de uitbouw van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar is wenselijk
- de uitbreiding van dienstverlening op het vlak van zorg en gezondheid is een opportuniteit die politiek moet beoordeeld worden onder meer in het kader van de financiële haalbaarheid.

Het rapport kan je hier inkijken.